Sunteţi de acord cu exploatarea gazelor de şist ?

Studiul de impact al Parlamentului UE , ENVI, iunie 2011

Studii de impact » Studiul de impact al Parlamentului UE , ENVI, iunie 2011

Sursa : European Parliament, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES
POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
CONSTATĂRI PRINCIPALE
1. Un impact inevitabil este gradul ridicat de ocupare a terenurilor necesară instalaţiilor  de foraj, spaţiilor de parcare și staţionare a camioanelor, echipamentului,  infrastructurilor de prelucrare și transport al gazului, precum și căilor de acces.
2. Printre consecinţele posibile majore putem menţiona emisiile de poluanţi,  contaminarea pânzei freatice din cauza fluxurilor necontrolate de gaz sau de fluide datorate erupţiilor sau deversărilor, scurgerile de fluid de fracturare și evacuările  necontrolate ale apelor uzate.
3. Fluidele de fracturare conţin substanţe periculoase, iar lichidele respinse conţin în  plus metale grele și substanţe radioactive provenite din depozite.
4. Experienţa americană arată că accidentele sunt numeroase, ceea ce poate dăuna  mediului și sănătăţii umane. La un procent de 1-2 % din totalul permiselor de forare, s-au semnalat încălcări ale cerinţelor juridice. Multe dintre aceste accidente  se datorează manipulărilor incorecte sau echipamentelor care prezintă orificii de  scurgere.
5. În proximitatea puţurilor de gaz, se semnalează cazuri de contaminare a apelor  subterane cu metan, care în condiţii extreme provoacă explozia unor imobile  rezidenţiale, precum și contaminări cu clorură de potasiu, care antrenează o  salinizare a apei potabile.
6. Aceste consecinţe se acumulează odată cu densitatea puţurilor care exploatează formaţiuni șistoase (până la șase platforme pe km2).

 

Puteti consulta documentul atasat in format pdf, in romana si in engleza.

Documentul este disponibil si la adresa http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN

  • Adauga legatura catre:
  • facebook.com
 

Comentarii