Sunteţi de acord cu exploatarea gazelor de şist ?

Observatii ale GISCB la raportul privind impactul asupra mediului, 2 iulie 2013

Anunţuri GISCB » Observatii ale GISCB la raportul privind impactul asupra mediului, 2 iulie 2013

Catre Directorul Agentiei pentru protectia mediului Vaslui

Observatii

Avand in vedere ca:

A) CHEVRON ROMANIA EXPLORATION AND PRODUCTION SRL, prin intermediul SC HALCROW ROMANIA SRL a depus la APM VASLUI rapoartele privind impactul asupra mediului pentru proiectele:

- "Lucrari de amenajare si foraj pentru sonda de explorare Silistea 1A, comuna Pungesti, jud. Vaslui";

-"Lucrari de amenajare si foraj pentru sonda de explorare Paltinis 1A, comuna Bacesti, jud. Vaslui";

-"Lucrari de amenajare si foraj pentru sonda de explorare Popeni 1A, comuna Gagesti, jud. Vaslui",

in vederea emiterii acordului de mediu.

B) In conformitate cu Ordinul 135/2010, art.18, publicul interesat poate transmite autoritatii competente pentru protectia mediului comentarii/ opinii/ observatii la raportul privind impactul asupra mediului; tinand cont de cele prezentate mai sus va transmitem urmatoarele observatii:

   1) La capitolul "Informatii generale" in fiecare din cele trei rapoarte privind impactul asupra mediului depuse la APM Vaslui se arata ca:
   "Acest raport analizeaza exclusiv impactul potential generat de forarea unei sonde de explorare- cercetare"

   "Lucrarile supuse prezentei proceduri pentru obtinerea acordului de mediu nu vor implica efectuarea lucrarilor de fracturare hidraulica si/sau exploatarea hidrocarburilor."

   "Orice avansare a proiectului propus de la faza lucrarilor analizate in acest raport la o faza potentiala de probe de productie (care presupune un proiect viitor, separat de cel analizat in prezentul raport) va fi stabilita ulterior in baza rezultatelor obtinute pentru sonda de explorare"...

   2) La capitolul "Descrierea proiectului" pct. 2.3 din cele trei rapoarte mentionate anterior se arata ca: "Chevron Romania Exploration and Production SRL este titularul contractului de concesiune petroliera a acestui perimetru, aprobat prin HG 2283/09.12.2004, in urma preluarii licentei de la Regala Petroleum PLC, aprobate de catre ANRM cu Ordinul nr. 25/03.02.2011."

"Prevederile contractului de concesiune acorda beneficiarului dreptul de a explora potentialul petrolifer al zonei concesionate in suprafata totala de aproximativ 6284 kmp. Proiectul de forare a sondei de explorare face parte dintr-un program amplu de evaluare a formatiunilor geologice din perimetrul EV-2 Barlad, concesionat de beneficiar."

Perimetrul EV-2 Barlad cuprinde suprafete din mai multe judete, intre care amintim: Galati, Vaslui, Iasi, Suceava.

   3) Ordinul 135/ 2010 prevede ca:
ART. 5
(1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuata dupa ce lucrarile de investitie au fost demarate sau proiectele au fost realizate.
(3) In situatia in care o investitie se realizeaza etapizat sau se amplaseaza pe terenuri aflate in raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza pentru intreaga investitie.

Luind in considerare toate aspectele prezentate anterior, in opinia noastra cele 3 rapoarte privind impactul asupra mediului pentru comunele Pungesti (Silistea), Gagesti (Popeni), Bacesti (Paltinis), depuse de Halcrow Romania SRL, la APM Vaslui pentru obtinerea acordului de mediu nu se incadreaza in prevederile legale.

In consecinta, va rugam sa analizati cu profesionalism si buna credinta observatiile noastre si sa nu emiteti acordurile de mediu.

Tinand cont de nelinistea si ingrijorarea populatiei, in cazul in care si prin decizia dvs. s-ar deschide calea pentru inceperea explorarii gazelor de sist, ne rezervam dreptul de a folosi toate caile legale de atac, in cazul unei decizii contrare vointei si interesului majoritatii locuitorilor din judetul Vaslui si nu numai.

Cu consideratie,
GRUPUL DE INITIATIVA AL SOCIETATII CIVILE BARLADENE

Data: 1 iulie 2013

 • Adauga legatura catre:
 • facebook.com
 

Comentarii

 • Ana Benedict
  2013-07-02 14:53

  Sa va ajute Dumnezeu!
  Multumim pentru tot!
  Cu tot respectul.